PROFUE z.s.

Veřejně prospěšná edukační, záchranářská a humanitární činnost pro zdraví lidí i planety...
> Spustit Prohlídku
O NÁS

Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšná edukační a záchranářská činnost a podpora pobočných spolků v těchto činnostech.

Profue z. s. (vytvořeno zkrácením názvu PROFesní UniE zapsaný spolek) vzniká podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Profue z.s. se považuje za hlavní spolek. Spolek hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy.

Jsme skupina odborníků z různých oborů, kteří pokrývají hlavní oblasti činnosti spolku. Každému zaměření se věnuje jeden z pobočných spolků.

Oblasti činností:
PROFUE První pomoc

Hlavním posláním je osvětová činnost v oblasti laické i rozšířené První pomoci. Snažíme se o podporu pozitivního mediálního obrazu IZS (integrovaný záchranný systém) a ZZS (zdravotnická záchranná služba). Věnujeme se práci s mládeží - pořádání akcí, kroužků, táborů a soutěží s tématikou záchranářství a první pomoci.

PROFUE Záchranáři

Hlavním posláním je poskytování první pomoci a zdravotnické asistence na kulturních, sportovních i společenských akcích. Dále se věnujeme spolupráci s IZS při krizových či mimořádných situacích a při pátrání pro pohřešovaných osobách (SAR – search and rescue). Snažíme se o podporu pozitivního mediálního obrazu IZS.

PROFUE z.s.

Zaujalo tě zaměření některého pobočného spolku? Chceš se podílet na činnosti a rozšířit naše řady?Vyplň přihlášku na stránkách pobočného spolku, který tě zaujal.

Nabídka činností

Nabídka činností
Nabídka pro veřejnost
Více Informací

Školení a přednášky v poskytování první pomoci jsou určeny pro laickou veřejnost, zájmové skupiny a kluby. Kurzy probíhají v prostorách objednatele nebo v jiných vhodných prostorách.

Nabídka pro firmy
Více Informací

Školení v poskytování první pomoci je specifikováno v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a je určeno pro všechny zaměstnance. Školení je sestaveno z modulů na míru zákazníka.

Nabídka pro organizátory
Více Informací

První pomoc jako SOUČÁST DĚTSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ. Zdravotník na sportovních a společenských akcích. První pomoc zážitkem v precizně připravené scéně na figurantech.

Nabídka pro školy a školky
Více Informací

Školení a přednášky v poskytování první pomoci jsou určeny pro všechny věkové kategorie dětí od předškolních až po studenty středních škol.

Nabídka pro zájmové skupiny
Více Informací

Školení První pomoci pro dobrovolné hasiče, first respondery, airsoft mediky, CLS (dle metodiky TCCC) a další. Připravíme Vám školení na míru.

Zdravotní dozory
Více Informací

Nabídka zajištění zdravotních dozorů na Vašich sportovních, kulturních a společenských akcích. Vybavení i zázemí upravíme podle Vašich potřeb...

Sbírka

Víte, jak dát někomu první pomoc?


Spousta lidí to bohužel neví, a tak jsme s několika kolegy zdravotníky založili neziskovou organizaci – spolek, který se věnuje podpoře a edukaci laické první pomoci a realizaci rozšířené první pomoci.


Často se totiž při záchraně druhé osoby hraje doslova o minuty.

Edukaci provádíme zábavnou formou pro všechny věkové skupiny. Naší hlavní cílovou skupinou jsou děti školního věku a dospělí, ale věnujeme se také předškolním dětem a seniorům.

Děláme také zdravotní asistence na dětských nebo sportovních akcích. Velmi se nám osvědčil model, kdy spojíme zdravotní asistenci s edukačním stanovištěm s možností praktického ověření znalostí.

Kroužek mladý záchranář pro děti školního věku jako mimoškolní aktivitu. Našim dlouhodobým cílem je edukace první pomoci jako školní projekt.

Pro tyto aktivity nám velmi chybí zdroje na obnovu pomůcek a zázemí. 


Jak sbírka pomůže?

Školící pomůcky pořízené z prostředků členů potřebují obměnu, zdravotnický materiál je nutné obnovovat z důvodů expirace. Navíc pro asistence i kroužek by byl velmi přínosný nůžkový stan a sanitní vůz.

Velmi by nám v další práci pomohlo, kdybychom toto všechno nemuseli financovat z prostředků členů.


Podpořit nás můžete zde.
Telefon

+420 608 680 292

Facebook

facebook.com/profue

PROFUE z.s.
Ing. Jiří Fürst, MBA

Předseda

763 63 Halenkovice

Maily

jiri.fuerst@profue.cz

objednavky@profue.cz

IČO: 13967461