Nabídka

Nabídka

Nabídka pro Veřejnost

Školení a přednášky v poskytování první pomoci jsou určeny pro laickou veřejnost, zájmové skupiny a kluby. Kurzy probíhají v prostorách objednatele nebo v jiných vhodných prostorách, dle lokality zájemců.

Náplň školení a přednášek:

» Seznámení se zásadami první pomoci.
» Nácvik/ukázka zástavy masivních krvácení.
» Nácvik/ukázka resuscitace na resuscitačních figurínách.
» Nácvik/ukázka polohování a transportu raněných.
» Informace o právní úpravě týkající se první pomoci a postihu za neposkytnutí pomoci.
» Volání na záchrannou zdravotnickou službu.
» Nácvik/ukázka ošetření maskovaných zranění.Nabízené služby:


» Kurz první pomoci BASIC (trvání 2 hodiny)
Základy teorie a ukázka resuscitace na figuríně.

» Kurz první pomoci STANDARD (trvání 3 hodiny)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení.

» Kurz první pomoci EXTEND (trvání 5 hodin)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení, tréning ošetření maskovaných zranění.

» Kurz první pomoci INDIVIDUAL (trvání dle rozsahu)
Specifický rozsah školení, zaměřený na konkrétní provozy nebo problematiku.

» Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (trvání 41 hodin)
Absolvování kurzu opravňuje účastníka provádět činnosti zdravotníka na kulturních, sportovních a dětských zotavovacích akcích.

» Opakovací školení pro zdravotníky zotavovacích akcí (trvání 8 hodin) Na kurzu jsou zopakovány základní informace a novinky v oblasti ZZO.

» ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING
Jedná se o moderní způsob výuky, během které se stmelí kolektiv, lidé se vzájemně poznají i v jiném než běžném prostředí a vztahy pak lépe fungují. Účastníci si prakticky vyzkouší ošetření různých maskovaných zranění a situací první pomoci.