Nabídka

Nabídka

Nabídka pro Zájmové skupiny

Školení a přednášky v poskytování první pomoci zaměřením pro dobrovolné hasiče, first respondery, airsoft mediky, CLS (dle metodiky TCCC) a další. Školení Vám připravíme na míru. Osnova bude sestavena podle situací, se kterými se setkáváte nebo můžete setkat nejčastěji. Délka kurzu bude stanovena individuálně, podle školeného rozsahu a formy. Kurzy probíhají ve školících prostorách nebo v terénu. Součástí mohou být také reálné situace na maskovaných zraněních. Školení může proběhnou také v prostorách zájemců.

Náplň školení a přednášek:

» Seznámení se zásadami první pomoci.
» Nácvik/ukázka zástavy masivních krvácení.
» Nácvik/ukázka resuscitace na resuscitačních figurínách.
» Nácvik/ukázka polohování a transportu raněných.
» Informace o právní úpravě týkající se první pomoci a postihu za neposkytnutí pomoci.
» Volání na záchrannou zdravotnickou službu.
» Nácvik/ukázka ošetření maskovaných zranění.Nabízené služby:


Kurz první pomoci pro Dobrovolné hasiče
První pomoc zaměřená na problematiku osob vyproštěných z hořících prostor. Nácvik resuscitace za použití resuscitačního vaku, problematika oxygenoterapie, nácvik použití AED, inhalační otravy a první pomoc u termických poranění.

Kurz první pomoci pro First respondery
Školení je založeno na Kurzu první pomoci STANDART s rozšířeným nácvikem KPR resuscitace a použitím AED. Dále je prováděn také nácvik zástavy masicního krvácení na pomůckách a maskovaných zraněních.

Kurz Airsoft medic, Combat Life Saver - CLS (Úroveň 1)
Naučíte se základní principy TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Během kurzu se budeme věnovat třídění raněných, vyšetření a ošetření raněného dle algoritmu MARCH, zástavě masivních krvácení, nácviku KPR resuscitace s použitím přístroje AED a technikám zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek. V kurzu probereme také techniky odsunu raněného a transport. Nácvik resuscitace probíhá na figurínách, nácvik zástavy krvácení na dobrovolnících.

Kurz Airsoft medic, Combat Life Saver - CLS (Úroveň 2)
Kurz navazuje na úroveň 1 a prohlubuje již získané základy. Kurz je strukturován dle metodiky TCCC. Podrobněji je rozpracována problematika masivních končetinových krvácení a možnost přehodnocení naloženého turniketu. Prostor je věnován také nácviku použití combat gause a Izraelského tlakového obvazu. Součástí je také opakování KPR / AED. Samostatnou částí je správné a systematicky provedené vyšetření raněného a dále kontrola stavu vědomí dle AVPU. Součástí je také včasné vyhodnocení tenzního pneumotoraxu a jeho stabilizace v terénu. Věnován je také prostor technickým pomůckám pro zajištění dýchacích cest podle vhodnosti jejich použití.

Kurz první pomoci INDIVIDUAL (trvání dle rozsahu)
Specifický rozsah školení, zaměřený na konkrétní provozy nebo problematiku.

První pomoc zážitkem
V precizně připravené scéně na figurantech s maskovanými zraněními mají účastníci možnost si vyzkoušet první pomoc například u autonehody, hromadného neštěstí, úrazu při sportovní aktivitě nebo jiné události.

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (trvání 41 hodin)
Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky. Absolvování kurzu opravňuje účastníka provádět činnosti zdravotníka na kulturních, sportovních a dětských zotavovacích akcích.

Opakovací školení pro zdravotníky zotavovacích akcí (trvání 8 hodin)
Na kurzu jsou zopakovány základní informace a novinky v oblasti ZZO.