Nabídka

Nabídka

Zdravotní dozory

Plánujete sportovní den, turnaj nebo soukromou akci? Nezapomeňte si včas zajistit kvalifikovaný zdravotní dozor.

Podmínky, upravující povinnost zajistit zdravotnický dozor na pořádané akci:
1) Občanský zákoník § 2900 který definuje pro pořadatele akce povinnost „počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“. Zákon apeluje na prevenci úrazů. Pořadatel je povinen chránit zdraví a život účastníků a s tím souvisí i nutnost zajistit zdravotnický dozor.
2) Nařízení a organizační řády zastřešující organizace. Například Svaz ledního hokeje definuje povinnost zajistit na zápasech zdravotnický dozor (minimální požadované vzdělání + vybavení lékárničky) a to v závislosti na významnosti pořádané akce (kraj, ČR, MS…).
3) Doporučení ředitele odboru zdravotního dohledu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR), který upozorňuje v souvislosti s § 2900 na nutnost zajištění zdravotnického dozoru.

Možnosti při určení rozsahu poskytovaného zdravotnického dozoru:
1) Organizátor si rozsah poskytované péče nastaví sám.
2) Organizátor využije metodiku doporučenou Českou lékařskou společností - vhodná pro velké akce.
3) Organizátor využije metodický návod MZ ČSR 1988 - vhodný pro menší akce.

Volba způsobu zajištění akce:
1) Za zajištění zdravotnického dozoru si organizátor odpovídá sám, je zajištěn vlastními pracovníky.
2) Organizaci smluvně přenese na třetí subjekt a zdravotnický dozor si koupí jako službu.


Akci si můžete zkusit sami ohodnotit podle níže uvedené metodiky:
Klasifikace náročnosti akce
6-8 bodů: 1 zdravotník
9-12 bodů: 2 zdravotníci + vozidlo vyčleněné k odvozu nemocných a zraněných DNR
nad 12 bodů*: 3 a více zdravotníků + DNR + centrální místo ošetření s lůžkovou kapacitou + sanitní vozidlo + podpůrné terénní vozidlo.
*Akce nad 12b jsou hodnoceny podle metodiky České lékařské společnosti a uvedený seznam je pouze orientační.

Materiální zajištění je upraveno podle náročnosti plánované akce od základního obvazového materiálu a léků až po doplňkové (AED, anafylaktický balíček, popáleninový balíček, resuscitační vak s kyslíkoterapií, pomůcky pro transport...).

Nabízené služby:


Zajištění akcí STANDARD
Jeden nebo více zdravotníků se základním vybavením. Spotřeba materiálu je zahrnuta v ceně.
Cena: 250 - 350kč / hod za jednoho zdravotníka, dle typu a náročnosti akce.

Zajištění akcí PREMIUM
Jeden nebo více zdravotníků s kompletním vybavením. Spotřeba materiálu je zahrnuta v ceně.
Cena: 350 - 650kč / hod za jednoho zdravotníka, dle typu a náročnosti akce.

Technické zajištění akce
DNR (doprava nemocných a raněných) zajišťuje transport lehkých úrazů do spádové nemocnice. Transport v sedě.
Sanitní vozidlo zajišťuje transport těžších stavů do spádové nemocnice. Transport v leže.
CMO (centrální místo ošetření) zajišťuje podporu zdravotnického personálu, vyšetřovací prostor a zázemí pro rekonvalescenci lehkých stavů.
SAR-ATV (podpůrné terénní vozidlo) zajišťuje vyhledávání a záchranu raněných v těžko přístupném terénu (SAR - search and rescue, ATV - all terrain vehicle).
Cena: řešena individuálně.

Zajištění zdravotního dozoru pro neziskové akce
Nebojte se ozvat, umíme najít řešení i pro MŠ, ZŠ, SŠ, domy dětí a mládeže a další organizace, které pořádají neziskové akce pro veřejnost.
Cena: individuální řešení.