Nabídka

Nabídka

Nabídka pro Školy a Školky

Školení a přednášky v poskytování první pomoci jsou určeny pro všechny věkové kategorie dětí od předškolních až po studenty středních škol. Kurzy probíhají v prostorách školy nebo školky, případně v jiných vhodných prostorách, dle lokality zájemců.

Náplň školení a přednášek:

» Seznámení se zásadami první pomoci.
» Nácvik/ukázka zástavy masivních krvácení.
» Nácvik/ukázka resuscitace na resuscitačních figurínách.
» Nácvik/ukázka polohování a transportu raněných.
» Informace o právní úpravě týkající se první pomoci a postihu za neposkytnutí pomoci.
» Volání na záchrannou zdravotnickou službu.
» Nácvik/ukázka ošetření maskovaných zranění.Nabízené služby:


Kurz první pomoci KIDS (trvání 1 hodinu)
Základy první pomoci shrnuté do několika jednoduchých kroků a ukázka resuscitace na figuríně.

Kurz první pomoci BASIC (trvání 2 hodiny)
Základy teorie a ukázka resuscitace na figuríně.

Kurz první pomoci STANDARD (trvání 3 hodiny)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení.
Včetně AED a resuscitačního vaku - ambuvak.
Cena: Skupina do 15ti osob 5000kč + doprava, možnost individuálních cen.

Kurz první pomoci EXTEND (trvání 5 hodin)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení, tréning ošetření maskovaných zranění.

Kurz první pomoci INDIVIDUAL (trvání dle rozsahu)
Specifický rozsah školení, zaměřený na konkrétní provozy nebo problematiku.

První pomoc zážitkem
V precizně připravené scéně na figurantech s maskovanými zraněními mají účastníci možnost si vyzkoušet první pomoc například u autonehody, hromadného neštěstí, úrazu při sportovní aktivitě nebo jiné události.

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (trvání 41 hodin)
Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky. Absolvování kurzu opravňuje účastníka provádět činnosti zdravotníka na kulturních, sportovních a dětských zotavovacích akcích.

Opakovací školení pro zdravotníky zotavovacích akcí (trvání 8 hodin)
Na kurzu jsou zopakovány základní informace a novinky v oblasti ZZO.