Léto a Děti – 2. Část

Článek

Sluníčko se opravdu činí – Léto a děti – 2. část

Zpět na Články
Předchozí 1. Část

Léto je pro spoustu lidí oblíbená část roku. Děti skotačí venku a všichni si užívají tepla a sluníčka. Ale když je něčeho moc, můžou se projevit i negativa. Další častý problém, který nás může v letních měsících potkat je úžeh a úpal. Z pohledu první pomoci je jejich rozlišení nepodstatné. Oba názvy označují celkové přehřátí organismu a u první pomoci postupujeme stejně.

Podstatná a důležitá je prevence!
Základní pravidlo je zajistit dostatečný přísun po celou dobu pobytu v horkém prostředí, a pokud je to možné, vyvarovat se velké fyzické námahy. Dále pomůže používání pokrývky hlavy při pobytu na slunci. U dospělých je dodržování prevence snazší, stačí si problém uvědomit a hlídat se. U dětí je prevence těžší. Nestačí dětem tekutiny zajistit, je nutné také dohlédnout na to, aby pily. Pokrývka hlavy u dětí je nutnost!

Děti jsou velmi silně ovlivňovány okolní teplotou (až do puberty je tělesná teplota náchylná ke kolísání). Při působení jako zdravotník na dětských táborech jsem si ověřil, že pokud se chcete vyvarovat bezesných nocí u plačícího dítěte (ev. maratonu kolem plačících dětí), je důležité prevenci nepodcenit!

Úžeh:
Je způsobený slunečními paprsky a často doprovází popálení pokožky popsané v první části.
Příčiny:
Úžeh vzniká v důsledku déletrvajícího přímého působení slunečního žáru na nekryté tělo. Na rozdíl od úpalu se u úžehu se jedná o přehřátí mozku, které se může projevit i po několika hodinách.
První pomoc:
Zamezíme dalšímu působení tepla na postiženého (přesun do stínu nebo chladné místnosti). Zajistíme dostatečné doplňování tekutin (chladivé nápoje nebo chlazené čaje). Na čelo a hlavu dáváme studené obklady.

Úpal
Může nastat při dlouhodobém pobytu v prostředí s vysokou teplotou (více jak 35°C). Jedná se o selhání vlastní termoregulace.
Příčiny:
Nadměrná tvorba tepla (vysoká fyzická zátěž a nedostatek tekutin pro tvorbu potu), vysoká teplota a vlhkost vnějšího prostředí.
Příznaky:
Hlavním příznakem je horečka (až 41°C), dále můžeme pozorovat suchou, horkou a začervenalou kůži. Mezi další příznaky patří bolesti hlavy, závratě, zrychlený dech a tep. Tento stav může velmi rychle přejít do šoku.
První pomoc:
Opět zamezíme dalšímu zahřívání postiženého (přesun do stínu nebo chladné, dobře větrané místnosti). Podáváme chladivé nápoje a zchlazujeme postiženého. Zchlazování by nemělo být postiženému nepříjemné. Chladíme buď proudem vzduchu (postiženého posadíme do místnosti mezi otevřené dveře do průvanu) nebo chladivými zábaly.Teplotu srážíme přibližně na 38°C. Zchlazování řešíme citlivě, aby nedošlo k podchlazení.