LUCAS

15.03.2018

Využití mechanického zařízení LUCAS pro KPR.

Zpět na Aktuality

Od začátku října 2018 se sjednocují pravidla pro tvorbu záchranné uličky s Celá řada studií ukazuje, že využití zařízení pro mechanickou kardiopulmonální resuscitaci "LUCAS" zvyšuje kvalitu prováděné KPR. Účinnost manuálně aplikované nepřímé srdeční masáže začíná po jedné minutě rychle klesat, a to v důsledku únavy záchranáře. LUCAS pracuje s frekvencí 100 kompresí za minutu s hloubkou (4 – 5 cm). Komprese jsou aplikovány konzistentně a kontinuálně a pomáhají zajistit dobrou cirkulaci pacienta během transportu a uvnitř nemocnice. Větší účinnost KPR je však vykoupena častějším výskytem komplikací, jako jsou zlomeniny žeber, poranění kůže a traumata hrudníku. Většina z těchto poranění nejsou život ohrožující.