Cyklistické Přilby

27.07.2018

Výsledky studie zkoumající používání cyklistických přileb.

Zpět na Aktuality

Studie zkoumající více než 65 tisíc nehod nebo pádů cyklistů prokázala významné snížení rizika poranění hlavy, závažného poranění hlavy, poranění obličeje a smrtelného zranění při použití cyklistické přilby. Snížení rizika poranění krku se neprokázalo, avšak u nehod cyklistů se poranění krku vyskytují vzácně.