Nabídka

Nabídka

Nabídka pro Firmy

Školení v poskytování první pomoci je specifikováno v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a je určeno pro všechny zaměstnance. Školení se provádí při nástupu do zaměstnání a doporučený interval opakování je 1x za rok.

Kurzy probíhají přímo ve firmě, ale je možné je naplánovat i na jiném místě v ČR nebo SR. Při větším počtu kurzů nebo dlouhodobé spolupráci je možná sleva.

Náplň školení:

» Seznámení se zásadami první pomoci.
» Nácvik zástavy masivních krvácení.
» Nácvik resuscitace na resuscitačních figurínách.
» Nácvik polohování a transportu raněných.
» Informace o právní úpravě týkající se první pomoci a postihu za neposkytnutí pomoci.
» Volání na záchrannou zdravotnickou službu.
» Nácvik ošetření maskovaných zranění.


Školením zaměstnanců splníte ustanovení zákoníku práce č.262/2006sb.


Nabídka kurzů První pomoci online: ZDE

Nabízené služby:


Kurz první pomoci ONLINE (trvání test 20 minut)
Základy teorie a video ukázka resuscitace na figuríně.

Kurz první pomoci BASIC (trvání 2 hodiny)
Základy teorie a ukázka resuscitace na figuríně.

Kurz první pomoci STANDARD (trvání 3 hodiny)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení.
Cena: Pro skupinu do 6ti osob 2500kč + doprava, každá další osoba +300kč.

Kurz první pomoci EXTEND (trvání 5 hodin)
Základy teorie, nácvik resuscitace na figuríně a zástavy masivního krvácení, tréning ošetření maskovaných zranění.

Kurz první pomoci INDIVIDUAL (trvání dle rozsahu)
Specifický rozsah školení, zaměřený na konkrétní provozy nebo problematiku.

ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING
Jedná se o moderní způsob výuky, během které se stmelí kolektiv, lidé se vzájemně poznají i v jiném než pracovním prostředí a pracovní vztahy pak lépe fungují. Účastníci si prakticky vyzkouší ošetření různých maskovaných zranění a situací první pomoci.

První pomoc jako SOUČÁST FIREMNÍCH AKCÍ
- Nabídněte návštěvníkům něco, co je bude bavit a co má smysl. Stanoviště s nácvikem první pomoci a resuscitace je připraveno zaujmout velké i malé návštěvníky. Součástí stanoviště může být také měření tlaku a glykemie.

Zdravotník na firemních, sportovních a společenských akcích
- Plánujete sportovní den, firemní turnaj nebo soukromou akci. Nezapomeňte si včas zajistit kvalifikovaný zdravotnický dozor. Materiální zajištění je upraveno podle náročnosti plánované akce od základního obvazového materiálu a léků až po specializované vybavení (například anafylaktický balíček s EpiPenem, vybavení pro resuscitaci za použití kyslíku, specializované vybavení jako jsou transportní plachty, krční límce, scoop rám a další).

Zážitkové střelecké kurzy
- V rámci kurzu jsou probrány základy bezpečné manipulace se zbraní a dále je možné vyzkoušet střelbu z různých druhů zbraní, pro pokročilé jsou určeny nácviky technik obranné a taktické střelby. Možná je také kombinace s kurzem první pomoci u střelných zranění nebo kurzem TCCC.


Součástí nabídky je také návrh vybavení firemní lékárničky, dodání obsahu, pravidelné kontroly vybavení, umístění, dostupnosti, expiraci a doplňování dle platných norem.